Ngắn

Mèo Siberia thích leo cao


Nếu có một bằng chứng khác cho thấy mèo Siberia muốn leo lên, thì con mèo này muốn giao nó. Sascha là tên của người bạn bốn chân xinh đẹp và anh ấy thích làm cho mình thoải mái trên cửa.

Làm thế nào mà Sascha đến đó? Không có gì dễ dàng hơn thế. Anh ta chỉ trèo lên lan can trước và nhảy lên cánh cửa từ đó.

Mèo Siberia được coi là rất nguyên bản trong hành vi của nó. Leo núi, nhảy và săn bắn là rất cần thiết cho sức khỏe của bạn. Do đó, điều quan trọng là họ có đủ không gian và có những nơi tuyệt vời như Sascha. Ngoài ra, một con mèo thứ hai là rất cần thiết cho những con hổ nhà đẹp.

Chống lại mắt mèo: Một điều không thể?