Chi tiết

Lợn rừng: Đây là cách cư dân sống trong rừng


"Tôi là một con lợn rừng và thuộc về trật tự của động vật móng guốc!" - Hình ảnh: Shutterstock / Neil Burton

Heo rừng là động vật móng guốc và chủ yếu sống cùng nhau trong các nhóm hoặc gia đình. Có gì khác để biết về con vật này? Bạn có thể tìm hiểu trong bộ sưu tập hình ảnh của chúng tôi! "Tôi là một con lợn rừng và thuộc về trật tự của động vật móng guốc!" - Hình ảnh: Shutterstock / Neil Burton "Vì vậy, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thức ăn của chúng tôi. Tạm biệt!" - Hình ảnh: Shutterstock / Vetapi Lợn rừng sống theo nhóm hoặc gia đình, động vật đực cũng đi du lịch như những kẻ cô độc - Ảnh: Shutterstock / Jan Miko Lợn rừng là loài ăn tạp và tìm kiếm thức ăn trên mặt đất - Ảnh: Shutterstock / Silviu Matei Ví dụ, họ tìm sâu, ốc và nấm - Ảnh: Shutterstock / Alan Lucas Nhưng thực vật thủy sinh cũng có trong thực đơn của những con vật này - Ảnh: Shutterstock / Volodymyr Burdiak Những con non rời tổ ở giai đoạn đầu, dĩ nhiên với động vật mẹ là người bảo vệ - Ảnh: Shutterstock / Zorandim Nếu những con non gặp nguy hiểm, chúng có thể được mẹ bảo vệ - Ảnh: Shutterstock / Neil Burton Lợn rừng thực sự dành phần lớn thời gian trong ngày để nghỉ ngơi - Ảnh: Shutterstock / Bildagentur Zoonar GmbH Nhưng khi nguy hiểm đe dọa, những con vật này cũng có thể chạy nhanh - Ảnh: Shutterstock / Eduard Kyslynskyy

0 bình luận Đăng nhập để bình luận